Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Потребителите на електронните административни услуги на РИОСВ – Пловдив вече могат да използват средата за еПлащане
07.03.2023

Поредната стъпка към осигуряването на възможност за пълно електронно управление в администрацията на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив вече е факт. Институцията е присъединена към Средата за електронни плащания, поддържана от Министерство на електронното управление. От функционалностите ѝ могат да се възползват всички заявили електронно предлаганите административни услуги.

Порталът за електронни плащания представлява уеб базирано приложение, чрез което получателите на електронни административни услуги могат да получат достъп до Средата за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги. Средата за електронни плащания регистрира всички електронни плащания, свързани с предоставяне на електронни административни услуги, създава електронни платежни документи и осигурява възможност за плащането им по избран от потребителите (гражданите и бизнеса) начин.

Накратко процесът протича по следния начин:

Когато потребител заяви услуга в Портала за електронни административни услуги, се генерира "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената услуга и по него може да се проверява статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. За тези услуги Инспекцията може да създава заявки за плащане. Лицето заявило услугата получава в профила си в Системата за сигурно електронно връчване съобщение, че по заявената услуга има задължение, както и уникален код за плащане.  Вече регистрираната заявка за плащане може да бъде платена по начин, избран от получателя на услугата, като един от тях е чрез Единната входна точка за електронни плащания в държавната администрация на адрес: https://pay.egov.bg.

След като задължението бъде заплатено в средата за еПлащане, Администрацията получава съобщение в профила си и пристъпва към предоставянето на услугата.

Екоинспекцията окуражава потребителите да улеснят комуникацията си чрез максимално използване на възможностите за електронното управление. Подробни разяснения относно функционалностите на Единна входна точка за електронни плащания за централната и местната администрация има на страницата на Министерство на електронното управление.