Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Извлечение от протокол с окончателен резултат от провеждането на конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция КОС отдел УООП
20.02.2023

 ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от

ПРОТОКОЛ № 7 / 09.02.2023г.

 

от проведен конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите” в Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив на комисията назначена със Заповед № РД - 19 / 30.01.2023г. на Директора на РИОСВ -  Пловдив

 

СПИСЪК

С ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от начина по чл. 33

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

Илиян Арабаджиев

3,75

4

4,105

5

35,53

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на получените резултати от проведения конкурс, комисията класира следните кандидати:

 

1. Илиян Арабаджиев - 40.85т.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

инж. Любка Караманова – Директор на дирекция КОС