Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив спаси екземпляр от защитения вид скален орел
15.02.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Пловдив спаси екземпляр от вида „скален орел“ (Aquila chrysaetos). Птицата е транспортирана до Спасителния център за диви животни в Стара Загора за лечение, където ветеринарните лекари вече са поели грижите за нея. Предполага се, че орелът е претърпял инцидент, свързан с токов удар при кацане на електропровод. След възстановяването му, той ще бъде пуснат на свобода в района, където е намерен.

Спасителната акция бе предприета след получен сигнал на „зеления телефон“ на РИОСВ от гражданин. Той е намерил бедстващата птица в безпомощно състояние край пътя Пловдив – Смолян в района на с. Бачково, а екоекспертите реагираха незабавно.

Скалният орел е една от най-редките птици в България и по света. Той е сред най-едрите грабливи птици, срещащи се по нашите земи. Дължината на тялото му е 80-95 см, размахът на крилете – 195-220 см, а теглото – между  2,8 и 6,5 кг.

Птицата е уязвим за България вид, защитен от Закона за биологичното разнообразие и включен в Червената книга на България. По данни на Червената книга на България числеността на вида днес вероятно наброява 120-150 двойки. Заплахи за популацията на скалния орел са унищожаването на естествените местообитания, безпокойството по време на гнездене, бракониерството, отстрелът с цел препариране и отравянето му чрез незаконно поставяне на примамки за вълци, чакали и лисици.