Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Съобщение за обществено обсъждане на ДОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на строителни материали- пясък и баластра на площ от 218 дка“ в землище на с.Момино село, община Раковски.
14.02.2023

На 14.03.2023г. от 13:00 ч. в сградата на кметство с.Момино село и от 16:30ч. в заседателната зала в сградата на Община Раковски, се организира среща за обществено обсъждане на Коригиран Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и приложенията към него за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на строителни материали- пясък и баластра на площ от 218 дка“, в землище на с.Момино село, община Раковски.

Възложител: „АДВАНС” ООД, гр. Пазарджик, ул. Г. Машев 3, ет.1, ап.2

Докладът за ОВОС и всички приложения към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в  Община Раковски и кметство с. Момино село, в РИОСВ-Пловдив, както и на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив в ключова тема Превантивна дейност/ОВОС и ЕО/Доклади по ОВОС.

 

Писмени становища могат да се предоставят в Община Раковски, с. Момино село, РИОСВ Пловдив или на срещата за обществено обсъждане. Обявата е публикувана на сайта на Възложителя.