Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Извлечение от протокол с резултати от теста при провеждането на конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция КОС, отдел УООП
09.02.2023

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

ОТ

 

ПРОТОКОЛ № 5 / 09.02.2023г.

 

от провеждането на конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите” в Регионална инспекция по околната среда и водите - град Пловдив, от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД - 19 / 30.01.2023 г., на Директора на РИОСВ-Пловдив.

            Резултати от проведения тест:

Кандидати издържали тест и допуснати до интервю, което ще се състои на 09.02.2023г., от 14:00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. „Марица“ № 122, ет. 2, „Информационен център“:

№ по ред

Кандидат

Брой верни отговори

Брой получени точки

Оценка

1.

Борислава Василева

15

75

3,75

2.

Илиян Арабаджиев

 

15

75

3,75

 

Кандидати недопуснати до интервю:

№ по ред

Кандидат

Брой верни отговори

Брой получени точки

Оценка

1.

Георги Видев

 

11

55

2,75

2.

Лазаринка Бесалева

 

9

45

2,25

 

Кандидати, неявили се за решаване на тест:

 

            няма

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

инж. Любка Караманова – Директор на дирекция КОС