Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Важна информация за фирмите, извършващи търговия лечебни растения
06.02.2023

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) уведомява всички фирми, които извършват търговска дейност с лечебни растения, че при осъществяване на внос или износ на продукция от вида розов златовръх (Rhodiola rosea) извън територията на Европейския съюз, те трябва да кандидатстват в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за издаване на разрешителни за внос или износ преди осъществяването на трансфера.

Изискването влиза в сила от 23.02.2023 година. То е във връзка с включването на вида в Приложение II на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) по предложение на Европейския съюз.

Пълна информация за необходимите документи е налична на сайта на МОСВ на следния линк: https://www.moew.government.bg/bg/priroda/obrazci-na-zayavleniya-i-uvedomleniya/cites/zayavleniya/