Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив отбелязва Световния ден на влажните зони с разнообразни инициативи
30.01.2023

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив традиционно организира кампания по случай Световния ден на влажните зони – 2 февруари 2023 година. В рамките на седмица са предвидени инициативи за отбелязване на екологичния празник, като те ще преминат под мотото „Време е за възстановяване на влажните зони“.

 

ПРОГРАМА:

1 февруари 2023 г.

Инициатива: Открит урок на тема „Защо влажните зони са важни и какви са ползите от възстановяването им“ пред ученици самостоятелна форма на обучение на възраст от 6 до 10 години.

Партньор: Българско дружество за защита на птиците

 

1 февруари 2023 г., начало: 16 часа

Инициатива: Онлайн среща-презентация на тема „Време е за възстановяване на влажните зони“. Ще се проведе дискусия за влажните зони, защо някои от тях са изчезнали и е необходимо да се възстановят. Срещата ще се предава на живо чрез Zoom.

Партньор: СНЦ „Зелени Балкани“

 

2 февруари 2023 г.

Инициатива: Обявяване началото на конкурс за ученици от пети до дванадесети клас с краен срок 15 март за създаване на разказ за български народни традиции, обичаи, поверия, легенди, свързани с природата. Регламентът на конкурса ще бъде обявен на сайта на екоинспекцията.

 

2 февруари 2023 г.

Инициатива: Изложба на детски рисунки на тема „Обитателите на влажните зони“ във фоайето на РИОСВ – Пловдив

 

6 февруари 2023 г., начало: 16 часа

Инициатива: Мониторинг на биологичното разнообразие по поречието на река Марица в рамките на гр. Пловдив с ученици на възраст 12-18 години, възпитаници на Дома за деца, лишени от родителски грижи „Княгиня Мария Луиза“.

Партньори: Българско дружество за защита на птиците, СНЦ „Зелени Балкани“

 

Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Това са блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра.

Празникът се отбелязва ежегодно на 2 февруари  - денят, в който в град Рамсар, Иран е подписана Конвенцията за влажните зони през 1971 година. Пълното име на споразумението е Конвенция за опазване на влажните зони с международно значение и по специално като местообитание на водолюбиви птици и отразява първоначалния акцент на конвенцията върху опазването и разумното ползване на влажните зони като местообитание на водолюбиви птици.

Впоследствие конвенцията разширява своя обхват, за да обхване всички аспекти на опазването на влажните зони и разумното им ползване. По този начин се съчетава опазването на изключително богатото биологично разнообразие на влажните зони с използването на екосистемите като основен източник на ресурси за местните хора. Конвенцията влиза в сила през 1975 г. и към настоящия момент има над 140 страни-членки.

Линк към официалния сайт на Световния ден на влажните зони

Линк към презентация за влажните зони на български език

Линк към постер

Линк към видео