Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив търси подкрепа от общините за кампанията си за електронно управление
26.01.2023

 

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) изпрати писма до всички седемнадесет общини на територията си, в които апелира за тяхното съдействие за по-активно въвеждане на електронното управление и по-конкретно Системата за сигурно електронно връчване.

От екоинспекцията се надяват общинските кметове да подкрепят чрез действия идеята ѝ всички кметства да бъдат присъединени към Системата за сигурно електронно връчване, като ги уверяват, че ползите ще бъдат взаимни. Използването ѝ би скъсило времето за кореспонденция и предоставянето на административни услуги, а освен това би спестило разходи за хартия, тонер, куриерски и пощенски услуги.

Голяма част от кореспонденцията на РИОСВ – Пловдив е именно с кметствата, като основно е свързана с извършването на изискуемите процедури от Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

Екоинспекцията е една от водещите администрации, стартирала кампания с последователни стъпки към максимално възползване от предлаганите от специализираните държавни органи възможности за електронно управление. В подкрепа на зелената идея от институцията са убедени, че това е начин да се улесни работата, да се намали административната тежест за гражданите и организациите, като едновременно с това значително се ограничат използваните ресурси и се намали замърсяването.

Припомняме, че РИОСВ - Пловдив надгради системата си за електронен обмен на документи, като я интегрира със Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Министерството на електронното управление в края на миналата година. В резултат за няколко месеца институцията е успяла да си спести 370 „хартиени“ писма, като от екоинспекцията считат, че това е само началото на положителната промяна.

Следващите действия на РИОСВ – Пловдив ще бъдат насочени към физическите лица и фирмите, потребители на административни услуги. Екоинспекцията готви информационна кампания, с която да ги убеди да се възползват от функционалностите и предимствата на електронното управление.

 

Системата за сигурно електронно връчване включва комплекс от ресурси и услуги по изпращане и получаване на съобщения между активни доставчици и получатели на електронни административни услуги, които са регистрирани в нея. Достъпът до системата се осъществява през уеб интерфейс, на електронен адрес https://edelivery.egov.bg. На практика услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Времето на изпращане и получаване на документа или съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат.

За достъп до системата не е задължително гражданите да притежават електронен подпис. Регистрацията е възможна и чрез Персонален Идентификационен Код (ПИК), получен от НАП или НОИ. Получени или изпратени чрез системата съобщения се считат за официално изпратени (съответно получени) без възможност да бъдат оспорвани фактът на изпращането и получаването и времето, когато дадено съобщение и прикачени документи са били изпратени, получени и отворени. Всеки потребител, който я използва автоматично получава входящ номер от РИОСВ - Пловдив, чрез който впоследствие може да прави справки.