Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Защитена от закона птица спасиха експерти от РИОСВ-Пловдив
22.01.2010

Защитен от закона обикновен мишелов спасиха експерти от РИОСВ-Пловдив след сигнал на жители на с. Момино село. Птицата била намерена в стопанския двор в безпомощно състояние. При огледа й е установено, че няма видими наранявания, но не е в състояние да лети. Мишеловът е изпратен в Центъра за възстановяване и лечение на защитени от закона животни и птици в Стара Загора.

Птицата е защитена от Закона за биологичното разнообразие. Според него при намирането на изпаднали в безпомощно състояние или мъртви екземпляри от защитени видове в тридневен срок трябва да бъде уведомена РИОСВ, в чиято компетентност е вземането на необходимите мерки. Забранено е преследването, убиването, уловът и търговията със защитени екземпляри. При нарушаване на закона санкцията за физически лица е от 100 лв. до 5000 лв., а за юридически лица – от 500 лв. до 10 000лв.