Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Две вековни дървета в землището на Асеновград са обявени за защитени
09.01.2023

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова обяви за защитени девет вековни дървета.

Три от тях са от вида източен чинар (Platanus orientalis). В землището на град Асеновград, по предложение на Община Асеновград, са обявени две от тях – и двете на приблизителна възраст 200 години, с височина около 19 м и обиколка на стъблата над 5,10 м.  Дървото в землището на село Свирачи, община Ивайловград, област Хасково, е на приблизителна възраст 180 години, с височина около 18 м, обиколка на стъблото 5,13 м, предложено за обявяване от частно лице.

Обявено за защитено е и вековно дърво от вида сребролистна липа (Tilia tomentosa), на приблизителна възраст 120 години, с височина около 18 м и обиколка на стъблото 2,70 м. То се намира в землището на село Царски извор, община Стражица, област Велико Търново и е предложено за обявяване от кмета на селото.

В заповедта на министъра е включено и вековно дърво от вида цер (Quercus cerris) в землището на село Малко Брягово, община Маджарово, област Хасково, на приблизителна възраст 290 години, с височина 14 м и обиколка на стъблото 2,93 м. Предложението за обявяването му е постъпило от Асоциацията на парковете в България.

Вековно дърво от вида обикновен бук (Fagus sylvatica) е обявено по предложение на Държавно горско стопанство - Троян. То е на приблизителна възраст 250 години, с височина около 22 м, обиколка на стъблото 3,20 м и се намира в землището на село Бели Осъм, община Троян, област Ловеч.

В землището на село Козаревец, община Стара Загора, по предложение на кметския наместник е обявено вековно дърво от вида летен дъб (Quercus robur), на приблизителна възраст 200 години, с височина около 25 м и обиколка на стъблото 3,60 м.

По предложение на Държавно горско стопанство - Черни Осъм, са обявени две вековни дървета, които са на възраст над 100 години и се намират в  землището на село Черни Осъм, община Троян, област Ловеч – едното е от вида планински ясен (Fraxinus excelsior), с височина около 30 м и обиколка на стъблото 3,40 м, а другото е от вида явор (Acer pseudoplatanus), с височина около 26 м и обиколка на стъблото 4,00 м.

С обявяването на деветте дървета за защитени се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

Предстои публикуване на заповедта в Държавен вестник, след което дърветата ще бъдат вписани в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и ще бъдат обозначени като вековни дървета.

Опазването на вековни или забележителни дървета чрез навременната им защита е един от приоритетите на МОСВ. Голяма част от тези дървета, отличаващи се със забележителни форми и размери, устояли на времето и природните стихии, са се съхранили благодарение на ангажираността и общественото съзнание на местните общности.