Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Извлечение от протокол с резултати от теста при провеждането на конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция КОС, отдел УООП
14.12.2022

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

ОТ

 

ПРОТОКОЛ № 5 / 14.12.2022г.

 

от провеждането на конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”, в Регионална инспекция по околната среда и водите - град Пловдив, от заседание на комисията назначена със Заповед № РД - 310 / 29.11.2022 г., на Директора на РИОСВ-Пловдив.

 

            Резултати от проведения тест:

 

Кандидати издържали тест и допуснати до интервю, което ще се състои на 14.12.2022г., от 14:00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. „Марица“ № 122, ет. 2, „Информационен център“:

           

№ по ред

Кандидат

Брой верни отговори

Резултат

1.

Димитър Стамов

15

3.75

 

 

Кандидати недопуснати до интервю:

 

            няма

 

Кандидати, неявили се за решаване на тест:

 

            няма

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж. Любка Караманова – Директор на Дирекция КОС /п/