Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив намалява административната тежест за гражданите с иновация в електронното управление
01.12.2022

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) надгради системата си за обмен на документи като поредна стъпка към електронното управление в администрацията. Става дума за електронна препоръчана поща, чрез която сигурно се изпращат и получават съобщения. Тя е успешно интегрирана в деловодната система на институцията от ноември.

От възможностите, които предлага електронната препоръчана поща могат да се възползват както физически и юридически лица, така и административните органи; лицата, осъществяващи публични функции; организациите, предоставящи обществени услуги. Системата за сигурно електронно връчване включва комплекс от ресурси и услуги по изпращане и получаване на съобщения между активни доставчици и получатели на електронни административни услуги, които са регистрирани в нея. Достъпът до системата се осъществява през уеб интерфейс, на електронен адрес https://edelivery.egov.bg

На практика услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Времето на изпращане и получаване на документа или съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат. Позитивите са както за потребителите на услуги, така и за институцията.

За достъп до системата не е задължително гражданите да притежават електронен подпис. Регистрацията е възможна и чрез Персонален Идентификационен Код (ПИК), получен от НАП или НОИ. Получени или изпратени чрез системата съобщения се считат за официално изпратени (съответно получени) без възможност да бъдат оспорвани фактът на изпращането и получаването и времето, когато дадено съобщение и прикачени документи са били изпратени, получени и отворени. Всеки потребител, който я използва автоматично получава входящ номер от РИОСВ - Пловдив, чрез който впоследствие може да прави справки.

Ползите са и за околната среда, като иновацията е пример за добра „зелена“ практика. Подобряването на управлението на използваните ресурси (основно хартия, хартиени изделия, тонер) е стъпка към намаляване на замърсяването. Отпадането на необходимостта от физическо присъствие в административната сграда на институцията е принос към облекчаване на натоварения трафик в града и негативните ефекти от него.

Документооборотът на РИОСВ – Пловдив е значителен, а кореспонденцията се увеличава всяка година. От началото на 2022 г. в екоинспекцията са постъпили и изпратени 30 650 писма, някои от които съдържат повече от един документ. Приложеното нововъведение може да спести на месец средно 1000 листа хартия, 400 лева от пощенски разходи, както и допълнителни офис консумативи. Това е облекчение особено за жителите на по-отдалечените населени места. Администрацията на РИОСВ – Пловдив се надява повече граждани, организации и администрации да направят регистрация в Системата и да се възползват от функционалностите ѝ.

Това е поредното нововъведение за подобряване на административното обслужване от страна на екоинспекцията. РИОСВ – Пловдив е една от първите държавни институции в областта, която предлага и друга услуга на гражданите - „Деловодна справка“, позволяваща всеки потребител самостоятелно да проверява статуса на документите си с отдалечен достъп.