Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Студенти повишиха уменията си за извършване на мониторинг на биологичното разнообразие
28.11.2022

В периода 22 – 25 ноември се проведоха поредните активности по проект „Повишаване на капацитета за мониторинг на биологичното разнообразие чрез въвличане на младежи от целеви групи“, който се изпълнява от Българско дружество за защита на птиците по програма „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите чрез възлагане от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив.

Експерти в областта на орнитологията проведоха серия от обучения на студенти-еколози от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Аграрен университет – Пловдив. Те стартираха с три лекции на тема "Биология и екология на малкия корморан и горската ушата сова и техните местообитания" и продължиха с работа на терен на територията на биосферен парк „Червената стена“ и защитена зона "Марица-Пловдив".

Младежите се запознаха с изследвания за биоразнообразието, значението и приложението на мониторинговите схеми, методите за мониторинг на защитените зони и територии и защитените видове, като придобиха практически умения, които ще използват в бъдещата си работа като специалисти.