Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Гимназисти научиха как да разпознават различните видове сови
21.11.2022

На 18 ноември експерти от Българско дружество за защита на птиците изнесоха пред младежи лекция на тема „Биология и екология на нощни грабливи видове птици от разред Совоподобни“.

Учениците от специалност „Пътно строителство“ в Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков" в гр. Пловдив и техният преподавател по биология, г-н Бойчев, любезно поканиха в класната стая орнитолозите от природозащитната организация и представители на регионалната екоинспекция, за да научат повече за совите като типични видове от орнитофауната в района. Бяха представени основните им белези, начина на хранене, местата, които обитават, както и заплахите, пред които са изправени тези симпатични животни.

Младежите се запознаха и с други видове птици, които можем да срещнем в населените места, научиха как лесно да ги разпознаваме и с какво можем да им помогнем, за да оцелеят през зимата.

Инициативата е едно от предвидените събития в проект „Повишаване на капацитета за мониторинг на биологичното разнообразие чрез въвличане на младежи от целеви групи“, който се изпълнява от БДЗП по програма „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите чрез възлагане от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив.