Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Днес за първи път ще бъде отбелязан Международният ден на биосферните паркове
Резерват „Червената стена“ е одобрен от ЮНЕСКО като един от първите български биосферни паркове от нов тип
03.11.2022

Днес - 3 ноември 2022 г., за първи път ще бъде отбелязан Международният ден на биосферните паркове. Денят се отбелязва по повод 50-годишнината от началото на Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО (MAB – UNESCO) и приноса, който биосферните паркове по света имат за устойчивото развитие.

Днес Световната мрежа включва 724 биосферни парка, от които 21 са трансгранични обекти, в общо 131 държави. Над 260 милиона души живеят на територията някои от биосферните паркове. Общо тези обекти защитават около 5% от земната повърхност.

България също има принос в развитието на тази световна мрежа. През 1977 г. са обявени 17 обекта в страната, които отговарят на тогавашните критерии. След ревизия на границите, функцията и управлението на част от тези територии и отчитайки съвременната визия и изисквания на Програмата „Човекът и биосферата“, през 2017 г. са обявени 4 биосферни парка от ново поколение – Сребърна, Узунбуджак, Централен Балкан и Червената стена.

Членството на България в Световната мрежа от биосферни паркове е международно признание за това, че съответната територия се управлява по целесъобразен и устойчив начин според националното законодателство и в съответствие с общоприетите принципи за добро управление.

Програмата „Човекът и биосферата“ е обявена през 1971 г. и е най-старата междуправителствена научна програма на ЮНЕСКО. За своята десетилетна история биосферните резервати претърпяват развитие от строго защитени територии и еталон на слабо повлияни от човека места към модели за устойчиво териториално развитие, където хората живеят в хармония с природата и ефективно опазват биологичното разнообразие.

По решение на 41-вата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО датата 3 ноември е избрана за Международен ден на биосферните паркове. Целта е да се даде пример по целия свят за възможните модели за постигане на устойчиво развитие и да се подчертае ролята, която Световната мрежа от биосферни паркове има в тази насока.

Към сайта на биосферен парк "Червената стена", поддържан от РИОСВ - Пловдив