Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Орнитолози запознаха млади хора със света на птиците
26.10.2022

На брега на р. Марица се проведе тематична лекция на открито пред младежи и техните преподаватели под мотото "Виж и чуй птиците на Пловдив с приятелите от Българско дружество за защита на птиците". Орнитолози от организацията запознаха възпитаниците на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование с пъстрия свят на птиците.

 След лекцията младежите имаха възможност да наблюдават водолюбиви птици с бинокли и зрителна тръба. Те се научиха да разпознават видовете малък корморан, зеленоглава патица, малък гмурец, зеленонога водна кокошка, земеродно рибарче и получиха грамоти за придобитите знания.

Инициативата бе първото събитие от проект „Повишаване на капацитета за мониторинг на биологичното разнообразие чрез въвличане на младежи от целеви групи“, който се изпълнява от Българско дружество за защита на птиците по програма „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите, по инициатива на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив. Проектът си е поставил амбициозните цели да ангажира младежи от гр. Пловдив в проучването и опазването на ключови видове от орнитофауната в района, да стимулира студенти за разработване на дипломни работи и научни публикации с екологична насоченост, както и да затвърди партньорството с местни институции и организации.