Други
  2023
  декември (2)
  ноември (10)
  октомври (4)
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив наложи санкции за 58 500 лева през септември
06.10.2022

През месец септември експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) са извършили 94 проверки, реагирали са на 42 сигнали и жалби, съставили са 5 акта и са дали 16 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Екоинспекцията е издала и 9 наказателни постановления, с които на нарушителите (бизнес-оператори и общини) са наложени санкции и глоби в общ размер 52 200 лева. Сключени са и споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този нов ред, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания, допълнително са наложени имуществени санкции за 6 300 лева.

През месеца експертите са разгледали и извършили необходимите процедури по оценка на въздействието върху околната среда за внесени в инспекцията 238 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти.

РИОСВ – Пловдив е провела редица събития, свързани с популяризиране на действията за опазване на околната среда и устойчивия начин на поведение на гражданите и бизнеса - активности в рамките на Европейската седмица на мобилността и инициативата на bTV Media Group ,,Да изчистим България заедно", на която МОСВ е основен партньор.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията през периода са публикувани 425 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив. За усилията си да представя актуална, пълна и навременна информация екоинспекцията е отличена с грамота на Програма „Достъп до информация“ за институция, най-добре организирала предоставянето на достъп до информация в Международния ден на „Правото да знам“ 28 септември.