Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив наложи санкции за 58 500 лева през септември
06.10.2022

През месец септември експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) са извършили 94 проверки, реагирали са на 42 сигнали и жалби, съставили са 5 акта и са дали 16 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Екоинспекцията е издала и 9 наказателни постановления, с които на нарушителите (бизнес-оператори и общини) са наложени санкции и глоби в общ размер 52 200 лева. Сключени са и споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този нов ред, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания, допълнително са наложени имуществени санкции за 6 300 лева.

През месеца експертите са разгледали и извършили необходимите процедури по оценка на въздействието върху околната среда за внесени в инспекцията 238 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти.

РИОСВ – Пловдив е провела редица събития, свързани с популяризиране на действията за опазване на околната среда и устойчивия начин на поведение на гражданите и бизнеса - активности в рамките на Европейската седмица на мобилността и инициативата на bTV Media Group ,,Да изчистим България заедно", на която МОСВ е основен партньор.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията през периода са публикувани 425 документа на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив. За усилията си да представя актуална, пълна и навременна информация екоинспекцията е отличена с грамота на Програма „Достъп до информация“ за институция, най-добре организирала предоставянето на достъп до информация в Международния ден на „Правото да знам“ 28 септември.