Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив отбелязва Международния ден на чистия въздух за синьо небе с ден на отворените врати в АИС „Каменица“
05.09.2022

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) съвместно с Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда отбелязват Международния ден на чистия въздух за синьо небе - 7 септември, като канят граждани да посетят автоматичната измервателна станция „Каменица“ в гр. Пловдив. Тя ще отвори вратите си между 9 и 12 часа, а експерти ще бъдат на място, за да отговарят на въпроси от страна на заинтересованите.

Инициативата е важна за страната и в частност за град Пловдив, доколкото замърсяването с фини прахови частици продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух. Въпреки че съгласно данните от националната система за мониторинг през последните години се наблюдава положителна тенденция за подобряване на качеството на въздуха и за постигане на определените от законодателството норми, все още трябва да бъде направено много, за да бъде постигнат необходимият резултат.

Основните причини за високите нива на фини прахови частици са емисиите от битовото отопление през зимния сезон (масовото използване на въглища, брикети и дърва, както и на стари и неефективни горивни устройства) и автомобилният транспорт (засилен трафик, остарял и недобре поддържан автомобилен парк). През последните години са предприети редица действия за подобряване на качеството на въздуха – промени в законодателството, приемане на „Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 2024 година“, приета с решение на Министерски съвет от 7 юни 2019 г., изпълнение на общинско ниво на конкретни мерки за намаляване на нивата на фини прахови частици и други.

Изключително важно за постигането на трайни резултати, обаче, е участието на гражданите.  Отговорността за чистия въздух е на всички ни.  За да бъде решен проблемът е необходимо всеки от нас да даде своя принос в зависимост от възможностите си. Това може стане по различни начини – чрез разумната употреба на личните автомобили, чрез поддържането им в добро техническо състояние, чрез по-масово използване на велосипеди и обществен транспорт, чрез използване на начини за отопление, които водят до емитиране на по-малко вредни вещества и т.н. Международният ден на чистия въздух за синьо небе е добър повод да дадем своя принос и инициативи за подобряване чистотата на въздуха, от който всички имаме жизнена нужда.

Международният ден на чистия въздух за синьо небе се чества ежегодно, след като е приета резолюция през 2019 година от Генералната асамблея на ООН. Този ден е отворен за инициативи от всички страни-членки на ООН, структурите в рамките на световната организация, международни и регионални организации и гражданското общество, за всички хора.