Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Извлечение от протокол с резултати от теста при провеждането на конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция КОС, отдел УООП
03.08.2022

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 5 / 03.08.2022 г.

от провеждането на конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите” в Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив, от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД - 196/25.07.2022 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив

 

           Резултати от проведения тест:

 1.      Кандидати издържали тест и допуснати до интервю: няма

2.      Кандидати недопуснати до интервю:  Ванеса Георгиева

3.      Кандидати, неявили се за решаване на тест: няма

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

инж. Любка Караманова – Директор на дирекция КОС /п/