Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

С П И С Ъ К С ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”, ОТДЕЛ “КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ”
26.07.2022

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 ОТ

ПРОТОКОЛ № 7/ 25.07.2022г.

от проведен конкурс

за длъжността Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Контролна дейност” на  комисията, назначена със Заповед № РД-180/04.07.2022г.,  на Директора на РИОСВ-Пловдив.

С П И С Ъ К

 С ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”, ОТДЕЛ “КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ”

 

 

Име и Фамилия

на кандидата

Резултат от

тест/ точки

Резултат

от тест

Коефициент

за тест

Резултат

от интервю

Коефициент

за интервю

Окончателен

резултат

 

 

1.

Лазаринка Петришка

16

4.00

4

4.38

5

37,90

 

                   

 

            На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на получените резултати от проведения конкурс, комисията класира следните кандидати:

 

1.         Лазаринка Петришка        - 37,90т.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

            инж. Ангелина Ангелова – Началник на отдел КД