Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Извлечение от протокол с окончателните резултати и класиране на кандидатите за длъжността Старши експерт, в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Контролна дейност"
21.07.2022

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 ОТ

 

ПРОТОКОЛ № 5/ 21.07.2022г.

 

от проведен конкурс за длъжността Старши експерт (една щатна бройка), в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Контролна дейност”, в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив от комисията назначена със Заповед № РД - 180/04.07.2022 г., на Директора на РИОСВ-Пловдив.

 

С П И С Ъ К

на кандидатите допуснати до интервю след проведен конкурс за длъжността Старши експерт (една щатна бройка), в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Контролна дейност”, в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив, което ще се състои на 25.07.2022г., от 10:00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. „Марица“ № 122, ет. 2, „Информационен център“

 

 

1.      Кандидати издържали тест и допуснати до интервю:

 

№ по ред

Кандидат

Брой верни отговори

Резултат

1.

Лазаринка                Петришка

16

4.00

 

 

2.       Кандидати недопуснати до интервю: няма

 

 

3.      Кандидати, неявили се за решаване на тест: Теодора                 Чиликова

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Ангелина                         Ангелова – Началник на отдел КД