Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО – ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“, ОТДЕЛ "КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ"
07.07.2022

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО – ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“, ОТДЕЛ "КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ"

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ

ПРОТОКОЛ № 2/ 07.07.2022г. - извънреден

за поправка за допусната техническа грешка в Протокол № 1/04.07.2022г.- Приложение №4 към чл.20, ал.5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който е отразено решението на комисията за допуснатите и недопуснатите кандидати, както и регламентът за провеждане на обявен със Заповед № РД-161/14.06.2022г. на директора на РИОСВ-Пловдив конкурс за длъжността Старши експерт в административно звено – Дирекция „Контрол на околната среда“, отдел "Контролна дейност", съответно в  публикувания на интернет – страницата на РИОСВ-Пловдив Препис – извлечение от Протокола „Списък на допуснати кандидати“, б. Б - “Изпити и регламент за провеждане“, т.3

 да се чете:

„успешно издържалите теста кандидати трябва да се явят на интервю на 25.07.2022г. от 10:00 ч.“

 

Председател на конкурсната комисия:       

инж. Ангелина Ангелова – Началник на отдел „Контролна дейност“     /п/

Дата: 07.07.2022г.