Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ за длъжността Главен експерт – една щатна бройка, в административно звено – Дирекция „Контрол на околната среда“
04.07.2022

 

Препис - извлечение

 

От Протокола на комисията, назначена със Заповед № РД-105/09.05.2022г., на Директора на РИОСВ-Пловдив, за провеждане на конкурсна процедура, за заемане на длъжността Главен експерт, в Дирекция „Контрол на околната среда“

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за длъжността Главен експерт – една щатна бройка, в административно звено – Дирекция „Контрол на околната среда“, съгласно чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавните служители:

Не допуска до конкурс следните кандидати:

 

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Ванеса Димитрова Георгиева

Представените документи, удостоверяващи допълнителни изисквания за заемане на длъжността, не съответстват на посочените изисквания за:

 

Да притежава свидетелство за управление на МПС, категория В.

2.

Илина Танева Бесалева

Представените документи, удостоверяващи допълнителни изисквания за заемане на длъжността, не съответстват на посочените изисквания за:

 

Да притежава свидетелство за управление на МПС, категория В.

3.

Женя Иванова Желязкова

Представените документи, удостоверяващи професионален опит, не съответстват на посочените изисквания за:

 

Професионален опит – 1 година или минимален ранг за заемане на длъжността - V младши ранг.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/