Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Извлечение от протокол с окончателните резултати и класиране на кандидатите за длъжността Главен специалист в Дирекция „Превантивна дейност“
16.06.2022

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от

ПРОТОКОЛ от 13.06.2022г.

от проведен подбор / класиране

за длъжността Главен специалист в административно звено –Дирекция „Превантивна дейност“ в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив на комисията, назначена със Заповед № РД - 149/07.06.2022 г., на Директора на РИОСВ-Пловдив

СПИСЪК

С ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА Главен специалист в административно звено – Дирекция „Превантивна дейност“

 

Име, презиме

и фамилия на

кандидата, допуснат до събеседване

Резултат

от събеседването

Коефи-

циент

Окончателен

резултат

  1. Ивайло Михайлов

4,33

5

21,65

  1. Христо Марински

3,33

5

16,65

  1. Атанас Георгиев

2,72

5

13,60

 

Съгласно определената система за оценяване, за успешно издържал събеседването, ще се счита този кандидат, който има средноаритметична оценка 4.

 

Успешно издържали събеседването кандидати:

Ивайло Михайлов

Въз основа на проведения подбор и събеседване и съобразно постигнатите резултати, комисията извърши следното класиране:

 

Място

Име и фамилия на кандидата

Оценка

Окончателен резултат

Първо

Ивайло Михайлов

4,33

21,65

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Димитър Димитров – Директор на дирекция Превантивна дейност