Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Извлечение от протокол от проведен конкурс за длъжността Главен експерт в Дирекция „Контрол на околната среда“
30.05.2022

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 ОТ

 

ПРОТОКОЛ № 5/ 30.05.2022г.

от проведен конкурс

за длъжността Главен експерт, в административно звено –Дирекция „Контрол на околната среда“ 

на  комисията назначена със Заповед № РД - 105/09.05.2022 г., на Директора на РИОСВ-Пловдив.

С П И С Ъ К

на кандидатите допуснати до интервю след проведен конкурс за длъжността Главен експерт, в административно звено –Дирекция „Контрол на околната среда“ , при РИОСВ-Пловдив, което ще се състои на 31.05.2022г., от 10:00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. „Марица“ № 122, ет. 2, „Информационен център“

 

 

1.   Кандидати издържали тест и допуснати до интервю:

 

№ по ред

Кандидат

Брой верни отговори

Резултат

1.

Даниела Панова Савова

15

3.75

2.

Таня Самуилова Младенова

15

3.75

3.

Димитър Бончев Рангелов

15

3.75

 

 

2.    Кандидати недопуснати до интервю:

 

№ по ред

Кандидат

Брой верни отговори

Резултат

1.    

Димитър Запрянов Тодоров

14

3.50

 

 

 

3.   Кандидати, неявили се за решаване на тест: няма

 

Председател на конкурсната комисия: инж. Любка Александрова Караманова – Директор на дирекция КОС