Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив отличи млади учени в научна конференция
25.05.2022

 Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) подкрепи Научната конференция за студенти и млади учени „Екологията – начин на мислене“, която се проведе за 14 поредна година в Европейския ден на „Натура 2000“ -  21 май 2022 година.

В рамките на традиционното събитие беше предоставена възможност на 19 студенти, докторанти и млади учени от 6 висши учебни заведения и институти да представят своите научни и научно-популярни разработки с акцент върху различните области на екологията, биологията и методиката на обучението в тази сфера. РИОСВ-Пловдив избра три от проектите, засягащи актуални за пловдивската екоинспекция теми и отличи всеки от авторите им с грамота и книга.

Участниците в конференцията имаха удоволствието да разгледат изложба от най-добрите снимки, отличени в съпътстващия студентски фотоконкурс на тема „Природата в кадър“, уловили красотата на българската природа.

Конференцията се организира от катедра „Екология и опазване на околната среда“ към Биологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Екологичен студентски екип за творческо развитие и академични постижения „Есетра“ и Студентския съвет на висшето учебно заведение и е подкрепено от пловдивската екоинспекция и още 7 институции и неправителствени организации. Пълният текст на изследванията ще бъде отпечатан в специализиран сборник с доклади.

Ето кои са отличените от РИОСВ-Пловдив проекти и млади автори:

1.    Проект „Изкуствени влажни зони и тяхното приложение в България“ с автор Дафинка Юрчиева

2.    Проект „Изследване на видовото разнообразие на водните кончета (Odonata: Zygoptera и Anisoptera) в поречието на река Тунджа“ с автор Димитър Димитров;

3.    Проект „Модел на изучаване на редки и защитени растения чрез дейностен подход и добавена реалност“ с автор Станислава Димитрова.