Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Борислав Сандов събра представители на държавата, местната власт и бизнеса на дискусия за устойчивото развитие и зелената икономика
23.05.2022

Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов днес участва в кръгла маса на тема „Държавни политики и устойчив бизнес“. Домакин на събитието беше Областният управител на Пловдив Йордан Иванов. Участваха изпълнителни директори и ръководители на водещи бизнеси в региона, директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив, кметове на общини, журналисти.

Министър Сандов съобщи пред участниците, че 50 млрд. лв. ще влязат в българската икономика до няколко години. Това ще се случи чрез редица финансови инструменти - европейското финансиране по оперативните програми, Националния план за възстановяване, Фонда за справедлив преход.

 „Опазването на природата и целите за декарбонизация не са пречка за бизнеса“ - обърна се той към присъстващите. – „Дори напротив, това е възможност за иновативни решения и за висока ресурсна ефективност. Екологичните практики са основа за устойчив бизнес модел, който създава множество икономически предимства за дружествата“ – изтъкна министърът.

Областният управител Йордан Иванов сподели, че за него е истинско предизвикателство да седне на една маса с бизнеса и подчерта, че вратите на администрацията му са отворени за всяка фирма, чиито усилия са насочени и към екологичната и социалната отговорност.

Цветелина Цветанова-Вайзбрук, ръководител на Балканския институт за устойчиво развитие и сътрудничество, по чиято инициатива се организира кръглата маса, представи 17-те цели за устойчиво развитие на ООН от Програма 2030 – инструмент от изключителна важност в национален, европейски и световен план, за да бъде гарантирана стабилна, устойчива и просперираща икономика. Тя акцентира върху нуждата (и донякъде липсваща част в управлението и на бизнеса, и на администрацията в страната ни), от активна комуникация със заинтересованите страни и необходимостта да се постигне баланс на интересите.

Министър Сандов подчерта, че това е първата от поредица срещи с инвеститорите у нас, която цели да се обсъди устойчивото развитие, преминаването към зелена енергия и представянето на успешни проекти на фирмите.

Веолия, компания с 230 000 служители в света, представи проектите си, насочени към постигане на енергийна и ресурсна ефективност, между които СПСОВ „Кубратово“ като отличен пример за публично-частно партньорство. Въведената в експлоатация когенерационна система за производство на зелена  енергия дава възможност на дружеството да отговори на предизвикателствата на енергийната криза  и това позволява днес фирмата да е единственият ВиК оператор, който не е поискал повишаване на крайните цени за потребителите си от КЕВР.

Бяха споделени и други „зелени“ бизнес-практики като използване на утайките от пречиствателните станции за наторяване и обогатяване на почвата, опазване на биоразнообразието в и около прилежащите зони на производствените предприятия. „Тракия икономическа зона“ беше отличена като един от шестте бизнеса в Европа, посочени от Комитета по регионално развитие на Европейския парламент за първенци в решаването на проблемите на климата чрез декарбонизация.

Сред активните участници в кръглата маса бяха представителите на „Клъстер Тракия“ – икономическа зона, Шнайдер електроник България, PSS Manufacturing, Омникар, Ханон Системс, КЦМ, Милара интернешънъл, Веолия и други.