Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Борислав Сандов събра представители на държавата, местната власт и бизнеса на дискусия за устойчивото развитие и зелената икономика
23.05.2022

Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов днес участва в кръгла маса на тема „Държавни политики и устойчив бизнес“. Домакин на събитието беше Областният управител на Пловдив Йордан Иванов. Участваха изпълнителни директори и ръководители на водещи бизнеси в региона, директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив, кметове на общини, журналисти.

Министър Сандов съобщи пред участниците, че 50 млрд. лв. ще влязат в българската икономика до няколко години. Това ще се случи чрез редица финансови инструменти - европейското финансиране по оперативните програми, Националния план за възстановяване, Фонда за справедлив преход.

 „Опазването на природата и целите за декарбонизация не са пречка за бизнеса“ - обърна се той към присъстващите. – „Дори напротив, това е възможност за иновативни решения и за висока ресурсна ефективност. Екологичните практики са основа за устойчив бизнес модел, който създава множество икономически предимства за дружествата“ – изтъкна министърът.

Областният управител Йордан Иванов сподели, че за него е истинско предизвикателство да седне на една маса с бизнеса и подчерта, че вратите на администрацията му са отворени за всяка фирма, чиито усилия са насочени и към екологичната и социалната отговорност.

Цветелина Цветанова-Вайзбрук, ръководител на Балканския институт за устойчиво развитие и сътрудничество, по чиято инициатива се организира кръглата маса, представи 17-те цели за устойчиво развитие на ООН от Програма 2030 – инструмент от изключителна важност в национален, европейски и световен план, за да бъде гарантирана стабилна, устойчива и просперираща икономика. Тя акцентира върху нуждата (и донякъде липсваща част в управлението и на бизнеса, и на администрацията в страната ни), от активна комуникация със заинтересованите страни и необходимостта да се постигне баланс на интересите.

Министър Сандов подчерта, че това е първата от поредица срещи с инвеститорите у нас, която цели да се обсъди устойчивото развитие, преминаването към зелена енергия и представянето на успешни проекти на фирмите.

Веолия, компания с 230 000 служители в света, представи проектите си, насочени към постигане на енергийна и ресурсна ефективност, между които СПСОВ „Кубратово“ като отличен пример за публично-частно партньорство. Въведената в експлоатация когенерационна система за производство на зелена  енергия дава възможност на дружеството да отговори на предизвикателствата на енергийната криза  и това позволява днес фирмата да е единственият ВиК оператор, който не е поискал повишаване на крайните цени за потребителите си от КЕВР.

Бяха споделени и други „зелени“ бизнес-практики като използване на утайките от пречиствателните станции за наторяване и обогатяване на почвата, опазване на биоразнообразието в и около прилежащите зони на производствените предприятия. „Тракия икономическа зона“ беше отличена като един от шестте бизнеса в Европа, посочени от Комитета по регионално развитие на Европейския парламент за първенци в решаването на проблемите на климата чрез декарбонизация.

Сред активните участници в кръглата маса бяха представителите на „Клъстер Тракия“ – икономическа зона, Шнайдер електроник България, PSS Manufacturing, Омникар, Ханон Системс, КЦМ, Милара интернешънъл, Веолия и други.