Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

24 билки са забранени за събиране от естествени находища през тази година със заповед на министър Нона Караджова
16.03.2010

Със заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова са определени разрешените и забранените за събиране видове лечебни растения под специален режим, както и допустимите за събиране количества през настоящата година. Със същата заповед се забранява брането  на билки на територията на националните паркове.

От естествените им находища е разрешено събирането на 11 билки под специален режим: червен божур, зърнастец елшовиден, лечебна иглика, катраника, лазаркиня, лудо биле, лечебен ранилист, решетка безстъблена, лютива тлъстига, трън кисел, и шапиче.  Не се разрешава събирането на тези билки извън определените в заповедта райони, както и в количества, по големи от определените квоти. За региона на РИОСВ-Пловдив това количество е общо 2,1 тона (сухо тегло). То е разпределено със заповед на директора на РИОСВ-Пловдив между „Биопрограма” ЕООД, София и Галина Ненова от Карлово, собственик на билкозаготвителен пункт, които са подали в срок заявления за изкупуване на билки под специален режим на опазване и ползване и отговарят на изискваните от нормативната уредба условия..

Със заповедта на министър Караджова се забранява още събирането от естествените им находища на територията на цялата страна на следните видове лечебни растения: бенедектински трън, волски език, пролетен горицвет, лечебна дилянка, бодлив залист, изтравниче, исландски лишей, лечебен исоп, едроцветна какула, копитник, мечо грозде, момина сълза, бял оман, жълта папаронка, сантонинов пелин, пирински чай, пищялка, бухалковиден плаун, бял риган, лечебна ружа, салеп, жълт смил, обикновен плаун, цистозира.

Ограниченията не се отнасят за количествата билки, събирани за лични нужди.

Нарушаването на специалния режим по опазване и ползване на билките, както и събирането и изкупуването на защитени и забранени за събиране лечебни растения, или такива под ограничителен режим се наказва с глоба до 3 000 лв.