Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Вицепремиерът Борислав Сандов ще дискутира екологосъобразни практики с бизнеса в Пловдивска област
20.05.2022

Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов ще участва в кръгла маса на тема „Държавни политики и устойчив бизнес“ на 23 май 2022 година. Срещата ще бъде с начало 13 часа и ще се проведе в административната сграда на Областната администрация – Пловдив.

През следващите 8 години постигането на целите за устойчиво развитие ще продължат да бъдат от изключителна важност в национален, европейски и световен план, за да бъде гарантирана стабилна, устойчива и просперираща икономика. В тази връзка министър Сандов ще представи основните цели и приоритети на страната ни по отношение на бизнеса, устойчивото му развитие и предвидените държавните политики.

Холистичният модел в управлението, основан на въвличане на заинтересованите страни и постигане на баланс на интересите им в процесите на взимане на решения, устойчивото управление на технологичните, енергийните, финансовите и човешки ресурси и ефективната им организация ще бъде във фокуса на предвидената дискусия. Представители на водещи фирми и мениджъри от пловдивския регион ще имат възможност да споделят добри практики от своя бизнес и да дискутират перспективите в контекста на постигане на стабилна, здрава планета и процъфтяваща икономика.

Кръглата маса се организира по инициатива на Балканския институт за устойчиво развитие в сътрудничество с Министерството на околната среда и водите и Областна администрация – Пловдив.