Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив кани на семинар по случай 30-годишния юбилей на екологичната мрежа „Натура 2000“
16.05.2022

 На 19 май Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) организира семинар на тема „Значение и възможности на екологичната мрежа „Натура 2000“. Той ще се проведе в Аграрен университет – Пловдив и ще бъде с начало 10:00 часа.

Подготвени са презентации от водещи експерти от пловдивската екоинспекция и неправителствения сектор – Българско дружество за защита на птиците и СНЦ „Зелени Балкани“. Фокусът ще бъде върху политиките за подобряване на екологичното природозащитно състояние на естествените местообитания, възможностите, които екологичната мрежа предоставя и проблемите в управлението и опазването на биологичното разнообразие в Пловдивска област. Организаторите предвиждат и възможност за дискусия.

В семинара ще участват експерти от държавни и общински институции, представители на научните среди и неправителствения сектор, студенти от пловдивски висши учебни заведения, обучаващи се в сферата на природните науки и екологията.

Екоинспекцията кани всички граждани с интерес по темата да се присъединят към форума.

Събитието е по повод 30-годишния юбилей на Европейския ден на екологогичната мрежа „Натура 2000“ - най-амбициозната инициатива, която е предприемана някога и един от най-успешните инструменти за опазване на богатото природно наследство на Европа.  На 21 май 1992 година е приета Директивата на ЕС за местообитанията. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 година) създават мрежата от защитени зони в Европейския съюз, наречена „Натура 2000“. Днес тя обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС.

Целта на „Натура 2000” е да се опазват и управляват уязвими видове и местообитания в тяхната естествена област на разпространение в Европа. Съхранената природа означава  съхранени почви, води, въздух, природни ресурси, както и капитал за развитие на успешни дейности като екотуризъм, биоземеделие, устойчиво горско стопанство.

Принципът за управление на екомрежата  е, че човек и природа работят най-добре в партньорство помежду си и това  начинът да се извлекат предимства и ползи и за двете страни.

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 

10:00 – 10:30 ч. Регистрация на участниците

10:30 – 10:40 ч. Откриване на семинара:

Инж. Л. Караманова, директор дирекция КОС, РИОСВ – Пловдив

Проф. д-р Христина Янчева – ректор на АУ - Пловдив

10:40 – 11:00 ч. Презентация на тема „Екологичната мрежа „Натура 2000“ в област Пловдив“ – Мария Михайлова, гл. експерт, РИОСВ – Пловдив

11:00 – 11:30 ч. Презентация на тема „Ползи от екологичната мрежа „Натура 2000“ – Димитър Плачийски, Българско дружество за защита на птиците

11:30 – 12:00 ч. Презентация на тема „Проблеми на защитените зони от мрежата „Натура 2000“ във влажните зони“ – Христо Николов, СНЦ „Зелени Балкани“

12:00 – 12:25 ч. Дискусионна сесия

12:25 – 12:30 ч. Закриване на семинара