Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив кани на семинар по случай 30-годишния юбилей на екологичната мрежа „Натура 2000“
16.05.2022

 На 19 май Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) организира семинар на тема „Значение и възможности на екологичната мрежа „Натура 2000“. Той ще се проведе в Аграрен университет – Пловдив и ще бъде с начало 10:00 часа.

Подготвени са презентации от водещи експерти от пловдивската екоинспекция и неправителствения сектор – Българско дружество за защита на птиците и СНЦ „Зелени Балкани“. Фокусът ще бъде върху политиките за подобряване на екологичното природозащитно състояние на естествените местообитания, възможностите, които екологичната мрежа предоставя и проблемите в управлението и опазването на биологичното разнообразие в Пловдивска област. Организаторите предвиждат и възможност за дискусия.

В семинара ще участват експерти от държавни и общински институции, представители на научните среди и неправителствения сектор, студенти от пловдивски висши учебни заведения, обучаващи се в сферата на природните науки и екологията.

Екоинспекцията кани всички граждани с интерес по темата да се присъединят към форума.

Събитието е по повод 30-годишния юбилей на Европейския ден на екологогичната мрежа „Натура 2000“ - най-амбициозната инициатива, която е предприемана някога и един от най-успешните инструменти за опазване на богатото природно наследство на Европа.  На 21 май 1992 година е приета Директивата на ЕС за местообитанията. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 година) създават мрежата от защитени зони в Европейския съюз, наречена „Натура 2000“. Днес тя обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС.

Целта на „Натура 2000” е да се опазват и управляват уязвими видове и местообитания в тяхната естествена област на разпространение в Европа. Съхранената природа означава  съхранени почви, води, въздух, природни ресурси, както и капитал за развитие на успешни дейности като екотуризъм, биоземеделие, устойчиво горско стопанство.

Принципът за управление на екомрежата  е, че човек и природа работят най-добре в партньорство помежду си и това  начинът да се извлекат предимства и ползи и за двете страни.

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 

10:00 – 10:30 ч. Регистрация на участниците

10:30 – 10:40 ч. Откриване на семинара:

Инж. Л. Караманова, директор дирекция КОС, РИОСВ – Пловдив

Проф. д-р Христина Янчева – ректор на АУ - Пловдив

10:40 – 11:00 ч. Презентация на тема „Екологичната мрежа „Натура 2000“ в област Пловдив“ – Мария Михайлова, гл. експерт, РИОСВ – Пловдив

11:00 – 11:30 ч. Презентация на тема „Ползи от екологичната мрежа „Натура 2000“ – Димитър Плачийски, Българско дружество за защита на птиците

11:30 – 12:00 ч. Презентация на тема „Проблеми на защитените зони от мрежата „Натура 2000“ във влажните зони“ – Христо Николов, СНЦ „Зелени Балкани“

12:00 – 12:25 ч. Дискусионна сесия

12:25 – 12:30 ч. Закриване на семинара