Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

38 малки екопроекта ще бъдат финансирани в Пловдивска област като част от кампания „Чиста околна среда – 2022 година“
21.04.2022

В традиционния конкурс за най-оригинален екопроект в рамките на национална кампания „Чиста околна среда“ за територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) са одобрени за безвъзмездно финансиране 38 проектни предложения на обща стойност до 428 500 лева.

Деветнадесет общини и кметства ще получат до 15 000 лева за дейности, свързани с озеленяване и засаждане на цветя, изграждане на кътове да отдих и паркове, облагородяване и благоустрояване на обществени терени. Спечелените екопроекти са от кметства Домлян, Бегунци и Каравелово в община Карлово, кметства Цалапица, Лилково и Брестовица в община Родопи, гр. Садово и кметства Поповица, Караджово и Селци в община Садово, кметства Искра, Караджалово и кв. Дебър в община Първомай, кметствата Труд и Рогош в община Марица, с. Боянци в община Асеновград, кметство Стряма в община Раковски, с. Йоаким Груево в община Стамболийски и район „Тракия“ – община Пловдив.

Осем училища и единадесет детски градини в пловдивско също са сред одобрените. Всеки от техните проекти ще бъде финансиран с до 7 500 лева. В рамките на годината училищата ще имат възможност да изградят екокласни стаи, фитнеси на открито, зелени библиотеки за учениците. Проектните предложения на детските градини, които ще зарадват своите възпитаници също се отличават със своята атрактивност – лаборатории на открито, миниекосистеми за цветя и билки, екоинтерактивна площадка, площадка за наблюдение на насекоми и птици са само част от тях.

Кампанията „Чиста околна среда“ се провежда успешно вече 19 години, като нейната цел е повишаване на екологичната култура, навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, създаване на естетична и зелена среда за живот. Средствата за одобрените проекти се предоставят от МОСВ чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), а реализацията им през годината се осъществява с активното съдействие и под контрола на РИОСВ - Пловдив.

Пълният списък с одобрени проекти е публикуван на интернет страницата на ПУДООС: http://pudoos.bg/