Други
  2022
  юни (5)
  май (5)
  април (8)
  март (4)
  февруари (3)
  януари (1)

Обяви за работа

Извлечение от протокол от проведен конкурс за длъжността Главен експерт в административно звено - дирекция „Превантивна дейност“
18.04.2022

 

 

И З В Л Е Ч Е Н И Е

ОТ

ПРОТОКОЛ № 5/ 18.04.2022г.

от проведен конкурс

за длъжността Главен експерт

в административно звено - дирекция „Превантивна дейност“ 

на  комисията назначена със Заповед № РД - 59/ 17.03.2022 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив.

С П И С Ъ К

на кандидатите допуснати до интервю след проведен конкурс за длъжността Главен експерт – 1 щатна бройка, в дирекция „Превантивна дейност“, при РИОСВ-Пловдив, което ще се състои на 19.04.2022г., от 10:00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. „Марица“ № 122, ет. 2, „Информационен център“

 

1.   Кандидати издържали тест и допуснати до интервю:

 

№ по ред

Кандидат

Брой верни отговори

Резултат

1.    

Яница Иванова

19

4.75

2.    

Татяна Маринова-Петрова

15

3.75

 

 

 

2.    Кандидати недопуснати до интервю:

 

№ по ред

Кандидат

Брой верни отговори

Резултат

1.    

Атанас Цанев

12

3

2.    

Албена Георгиева

11

2.75

3.    

Александър Петров

11

2.75

4.    

Ани Стоянкова

13

3.25

5.    

Владимир Андреев

13

3.25

6.    

Димитър Рангелов

9

2.25

7.    

Теодора Добрева

12

3

 

  

3.   Кандидати, неявили се за решаване на тест:

 

 

№ по ред

Кандидат

  1.  

Иван Милков

  1.  

Лазаринка Патришка

  1.  

Николай Божанов

  1.  

Николета Благоева

 

 

Председател на конкурсната комисия: /П/

         Димитър Димитров – Директор на дирекция ПД