Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Извлечение от протокол от проведен конкурс за длъжността Главен експерт в административно звено - дирекция „Превантивна дейност“
18.04.2022

 

 

И З В Л Е Ч Е Н И Е

ОТ

ПРОТОКОЛ № 5/ 18.04.2022г.

от проведен конкурс

за длъжността Главен експерт

в административно звено - дирекция „Превантивна дейност“ 

на  комисията назначена със Заповед № РД - 59/ 17.03.2022 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив.

С П И С Ъ К

на кандидатите допуснати до интервю след проведен конкурс за длъжността Главен експерт – 1 щатна бройка, в дирекция „Превантивна дейност“, при РИОСВ-Пловдив, което ще се състои на 19.04.2022г., от 10:00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. „Марица“ № 122, ет. 2, „Информационен център“

 

1.   Кандидати издържали тест и допуснати до интервю:

 

№ по ред

Кандидат

Брой верни отговори

Резултат

1.    

Яница Иванова

19

4.75

2.    

Татяна Маринова-Петрова

15

3.75

 

 

 

2.    Кандидати недопуснати до интервю:

 

№ по ред

Кандидат

Брой верни отговори

Резултат

1.    

Атанас Цанев

12

3

2.    

Албена Георгиева

11

2.75

3.    

Александър Петров

11

2.75

4.    

Ани Стоянкова

13

3.25

5.    

Владимир Андреев

13

3.25

6.    

Димитър Рангелов

9

2.25

7.    

Теодора Добрева

12

3

 

  

3.   Кандидати, неявили се за решаване на тест:

 

 

№ по ред

Кандидат

  1.  

Иван Милков

  1.  

Лазаринка Патришка

  1.  

Николай Божанов

  1.  

Николета Благоева

 

 

Председател на конкурсната комисия: /П/

         Димитър Димитров – Директор на дирекция ПД