Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Заповед за прекратяване на конкурс за длъжността Главен експерт, в отдел „Контролна дейност“, дирекция „Kонтрол на околната среда“
07.04.2022

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-84/ 07.04 2022 г.

На основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с липса на допуснати кандидати,

 

 

 

П Р Е К Р А Т Я В А М:

 

Конкурс за длъжността Главен експерт, в отдел „Контролна дейност“, дирекция „Kонтрол на околната среда“, обявен със Заповед № 54/ 15.03.2022г.

 

Заповедта да се връчи на всички участници в конкурса и на членовете на конкурсната комисия.

 

 

      /П/

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив