Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Списък на недопуснати кандидати за длъжността главен експерт в отдел „Контролна дейност“, дирекция „Контрол на околната среда“
07.04.2022

 

      

Препис - извлечение

 

От Протокола на комисията, назначена със Заповед № РД- 55/ 15.03.2022г., на Директора на РИОСВ-Пловдив, за провеждане на конкурсна процедура, за заемане на длъжността Главен експерт, в отдел „Контролна дейност“, дирекция „Контрол на околната среда“

 

 

 

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за длъжността Главен експерт – една щатна бройка, в административно звено – отдел „Контролна дейност“, дирекция „Контрол на околната среда“, съгласно чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавните служители:

 

Не допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Женя Желязкова

Представените документи, удостовряващи професионален опит, не съответстват на посочените изисквания за:

Професионален опит – 2 години или минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши ранг.

2.

Николета Благоева

Представените документи, удостовряващи специалността на завършено висше образование, не съответстват на посочените изисквания за:

Професионална област – Технически науки.

Професионално направление – Химични технологии; Архитектура, строителство и геодезия.

Предпочитана специлност: Неорганични химични технологии; Индустриална химия; Технология на водата; Химично инженерство; Водоснабдяване и канализация - пречистване на води.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

ЛЮБКА КАРАМАНОВА