Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Основно училище „Яне Сандански“ – Пловдив чества Световния ден на водата
22.03.2022

Възпитаниците на ОУ „Яне Сандански“ - Пловдив се включиха в училищен празник на тема  „Водата, без която не можем“ . Учениците от по-малките класове подготвиха изложба от арттворби, посветени на водата, а експерт от РИОСВ – Пловдив направи презентации пред II и IV клас, свързана с опазването от замърсяване и съхраняването на качеството на водата. Учениците от горните класове публикуваха на училищната интернет платформа информационни материали за ценността на водните ресурси.