Други
  2023
  декември (2)
  ноември (10)
  октомври (4)
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Важно: годишните отчети за дейности с отпадъци могат да се подават чрез НИСО до 31 март 2022 година
11.03.2022

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) напомня на всички оператори, осъществяващи дейности с отпадъци, че изготвянето и предоставянето на годишни отчети за дейностите по управление на отпадъците от 1 януари 2022 г. съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри се извършва чрез Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда.

Съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 1 годишните отчети за предходната година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година, като в случай на необходимост от коригиране на информацията в тях, се предоставят коригирани годишни отчети в срок до 31 март на текущата година.


Във връзка с появили се в периода 8-10 март 2022 г. технически проблеми и временно  прекъсване  на интернет връзката в държавната администрация, Ви информираме, че с оглед осигуряване изпълнението на нормативното изискване за предоставяне на годишни отчети от задължените лица чрез НИСО, системата ще дава възможност за подаването им и в периода за подаване на коригиращи отчети, а именно до 31 март 2022 година.