Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Важно: годишните отчети за дейности с отпадъци могат да се подават чрез НИСО до 31 март 2022 година
11.03.2022

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) напомня на всички оператори, осъществяващи дейности с отпадъци, че изготвянето и предоставянето на годишни отчети за дейностите по управление на отпадъците от 1 януари 2022 г. съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри се извършва чрез Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда.

Съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 1 годишните отчети за предходната година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година, като в случай на необходимост от коригиране на информацията в тях, се предоставят коригирани годишни отчети в срок до 31 март на текущата година.


Във връзка с появили се в периода 8-10 март 2022 г. технически проблеми и временно  прекъсване  на интернет връзката в държавната администрация, Ви информираме, че с оглед осигуряване изпълнението на нормативното изискване за предоставяне на годишни отчети от задължените лица чрез НИСО, системата ще дава възможност за подаването им и в периода за подаване на коригиращи отчети, а именно до 31 март 2022 година.