Други
  2023
  ноември (10)
  октомври (4)
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив отне препарирани защитени видове животни от търговски обект
21.02.2022

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) извърши извънредна проверка на търговски обект, след като получи сигнал от неправителствена екоорганизация, че препарат на червеногуша гъска е изложен на обществено място.

При проверката екоинспекторите действително установиха, че на видно място пред касите на обекта на висока колона е поставена препарирана червеногуша гъска (Branta ruficollis) – защитен вид, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и световнозастрашен вид съгласно Червения списък на Международния съюз за защита на природата. Освен това експертите на РИОСВ – Пловдив са открили изложени и още два препарата на екземпляри от защитени от ЗБР видове – пъстър пор (Vormela peregusna) и видра (Lutra lutra).

Съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие за животински видове от Приложение № 3 се забранява препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

Трите препарирани животни бяха отнети от собственика на обекта в полза на държавата.

Проверката се извърши съвместно с органите на МВР по постановление от Окръжна прокуратура - Пловдив. На база установеното предстоят действия на Прокуратурата съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс на Република България. За такъв тип престъпления наказанието е лишаване от свобода до пет години, както и  глоба от 5 000 до 20 000 лева.