Други
  2022
  ноември (1)
  август (2)
  юли (8)
  юни (5)
  май (5)
  април (8)
  март (4)
  февруари (3)
  януари (1)

Обяви за работа

Прекратяване на конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Контролна дейност”
08.02.2022

 

 

З А П О В Е Д

 РД- 25 / 08.02.2022 г.

На основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители във връзка с липса на допуснати кандидати

 

 

 

 

П Р Е К Р А Т Я В А М:

 

Конкурс за длъжността Главен експерт, в отдел „Контролна дейност“, дирекция „Kонтрол на околната среда“, обявен със Заповед № 14/ 21.01.2022г.

 

Заповедта да се връчи на всички участници в конкурса и на членовете на конкурсната комисия.

 

 

 

            /П/

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив