Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив затваря производствена база в близост до кариерите над с. Белащица
07.02.2022

Два екипа на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) през целия ден днес проверяваха на място какво се случва с кариерите над с. Белащица, общ. Родопи, след като институцията бе алармирана от различни източници, че те работят, въпреки изтеклите концесионни договори и притесненията на местното население.

Екоинспекторите се срещнаха с представители и на двете кариери и направиха пълен обход на находища "Белащица" и „Белащица – юг“. Не се установи извършване на добивна дейност и тежкотоварна техника по вътрешнокариерните пътища. В един от работните хоризонти е спрял аварирал лизингов гаранционен багер, който се планира да бъде изведен след отстраняване на аварията от фирмата, обслужваща лизинга. Последната добивна дейност е осъществявана в периода от 30 декември 2021 до 3 февруари 2022 година.

Проверяващите са установили, че на терен, собственост на един от концесионерите, разположен извън концесията, има Производствена база, чийто оператор е трето дружество. Производствената база разполага с трошачно-сортировъчна инсталация, която към момента работи и извършва първична преработка на складиран добит материал. Натрошеният каменен материал се товари на камиони, които са блокирани от протестиращи на изхода на пътя между селата Белащица и Гълъбово. Съгласно представена справка 48 на брой са транспортните средства, напуснали базата в днешния ден.

Дружеството-наемател на Производствената база не е провеждало процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) в РИОСВ - Пловдив и не е известно дали фирмата има разрешение от РДНСК или от кмета на общината да извършва дейността си. Затова екоинспекцията спира работата на Производствената база с предписание да се проведе процедура по оценка на въздействието върху околната среда по Глава шеста от ЗООС.

Проверките на екоинспекторите продължават и към момента.