Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив затваря производствена база в близост до кариерите над с. Белащица
07.02.2022

Два екипа на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) през целия ден днес проверяваха на място какво се случва с кариерите над с. Белащица, общ. Родопи, след като институцията бе алармирана от различни източници, че те работят, въпреки изтеклите концесионни договори и притесненията на местното население.

Екоинспекторите се срещнаха с представители и на двете кариери и направиха пълен обход на находища "Белащица" и „Белащица – юг“. Не се установи извършване на добивна дейност и тежкотоварна техника по вътрешнокариерните пътища. В един от работните хоризонти е спрял аварирал лизингов гаранционен багер, който се планира да бъде изведен след отстраняване на аварията от фирмата, обслужваща лизинга. Последната добивна дейност е осъществявана в периода от 30 декември 2021 до 3 февруари 2022 година.

Проверяващите са установили, че на терен, собственост на един от концесионерите, разположен извън концесията, има Производствена база, чийто оператор е трето дружество. Производствената база разполага с трошачно-сортировъчна инсталация, която към момента работи и извършва първична преработка на складиран добит материал. Натрошеният каменен материал се товари на камиони, които са блокирани от протестиращи на изхода на пътя между селата Белащица и Гълъбово. Съгласно представена справка 48 на брой са транспортните средства, напуснали базата в днешния ден.

Дружеството-наемател на Производствената база не е провеждало процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) в РИОСВ - Пловдив и не е известно дали фирмата има разрешение от РДНСК или от кмета на общината да извършва дейността си. Затова екоинспекцията спира работата на Производствената база с предписание да се проведе процедура по оценка на въздействието върху околната среда по Глава шеста от ЗООС.

Проверките на екоинспекторите продължават и към момента.