Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

„Влажните зони за хората и природата“ е темата на Световния ден на влажните зони за 2022 година
01.02.2022

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари като целта е повишаване на глобалната осведоменост за значението на влажните зони.

Тази година за първи път Световният ден на влажните зони ще се отбелязва официално под егидата на ООН – с резолюция на Общото събрание на ООН от 30 август 2021 г., 2 февруари е обявен за международен ден на влажните зони.

С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Темата за 2022 година е „Влажните зони за хората и природата“.

Основното послание на кампанията тази година е да ценим, управляваме, възстановяваме и разбира се – обичаме влажните зони, защото ако искаме да вдъхновим действия за опазването им, трябва да запалим по-голяма съпричастност към тези бързо изчезващи екосистеми.

Влажните зони са богати на биологично разнообразие и основни екосистеми:

Влажните зони покриват приблизително 6 % от сухоземната повърхност на Земята. Те могат да бъдат соленоводни или сладководни, вътрешни или крайбрежни, естествени или създадени от човека.

-        Сладководни влажни зони: реки, езера, извори, заливни равнини, торфища, мочурища, блата

-        Солени влажни зони: естуари, кални плитчини, солени блата, мангрови гори, лагуни, коралови рифове, мидени рифове

-        Създадени от човека: рибарници, оризища, язовири, солници

Естествените влажни зони намаляват:

  • 35% от влажните зони в света са изчезнали от 1970 г.
  • Влажните зони изчезват три пъти по-бързо от горите.
  • Зависимите от влажните зони видове – растения и животни са изложени на риск от изчезване
  • Човешкото благополучие, поминъкът и здравето на планетата са застрашени.

Загубата на влажни зони се отразява на хората и планетата:

Водна сигурност

  • Влажните зони осигуряват почти цялата прясна вода.
  • Бъбреците на Земята, богатата на тиня почва на влажните зони и растенията филтрират вредни токсини, селскостопански пестициди и промишлени отпадъци – така осигуряват безопасна вода за пиене.
  • Докладът за водите на ООН (2018 г.) отчита влажните зони като базирани на природата решения, които могат да помогнат за подобряване на качеството на водата.
  • Вече 2,2 млрд души са без безопасна питейна вода, а 485 000 умират всяка година.
  • Несигурността за вода е в основата на конфликти в поне 45 държави през 2017 г.

Благополучие и култура

  • Влажните зони осигуряват места за отдих, културни дейности и ползи за психичното здраве, свързани с взаимодействието с природата.

Три действия за отговор за спиране на загубата на влажни зони:

ОЦЕНЯВАЙТЕ техните многобройни ползи и решения, базирани на природата

УПРАВЛЯВАЙТЕ разумно и използвайте устойчиво, за да ги запазите и поддържате

ВЪЗСТАНОВЯВАЙТЕ за съживяване на биологичното разнообразие и живота

Информация за Световния ден на влажните зони, както и материали по темата, са налични на интернет страницата на Рамсарската конвенция - http://www.ramsar.org, на ниво World Wetlands Day.

 

За изтегляне - Презентация "Влажните зони за хората и природата"