Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Стартира кампанията "Чиста околна среда" 2022
07.01.2022

Стартира ежегодният конкурс за 2022 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.

На свое заседание проведено на 12.11.2021 г., Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. общо за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда-2022 г.” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”.

Средствата по предстоящата Кампания ще бъдат разпределени по следния начин:

  1. За проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС на обща стойност – 2 000 000 лв.;
  2. За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7 500 лв. с ДДС на обща стойност – 1 500 000 лв.

Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани по-долу и на електронната страница на МОСВ.

 

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: [email protected]

Проектът заедно с приложенията задължително следва да бъдат сканирани и изпратени като един файл!!!

Крайният срок за изпращане на проектите е:

  • За училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси – 18.02.2022 г.
  • За общини и кметства – 04.03.2022 г.

Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 11.03.2022 г. на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2022 г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.