Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив отчита степента на реализация на екопроектите в областта за 2021 година
22.12.2021

В края на годината Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) прави равносметка на изпълнените екологични проекти на територията на областта, финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за 2021 година. Тяхната реализация се осъществи с активното съдействие и под контрола на пловдивската екоинспекция.

РИОСВ провери изграждането на канализационната мрежа и модулно пречиствателно съоръжение в с. Стряма, общ. Раковски. Общата стойност на договорените строително-монтажни работи по одобрения проект е до 2 325 760 лева. Към момента се работи върху довеждащия колектор, като трасето се попълва с трошен камък. Възстановяването на настилките ще стане през следващата година.

Започна изпълнение на дейностите на проекта за изграждане на канализационен колектор, заустващ отпадъчните води от с. Труд в канализационната мрежа на гр. Пловдив и прилежащи съоръжения към него на стойност по договор от 1 536 961 лева.

Стартирала е и работата по подписания между общината и ПУДООС проект през юли тази година на стойност 260 976 лева за канализацията на гр. Куклен.

До този момент в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда“ са реализирани и приети 28 малки проекта в 9 общини на област Пловдив, като предстои осъществяване контрол и на останалите. ПУДООС е осигурило безвъзмездно финансиране за всеки от тях е в рамките на сума до 5000 лева, ако се отнасят за детски градини и училища, и до 10 000 лева, ако са за обществени пространства в населените места. Направените и одобрени разходи са за озеленяване, спортни уреди, информационни брошури, оборудване и учебни пособия. Благодарение на осъществените проекти бяха реновирани и създадени паркови пространства, а зелени площи бяха залесени, почистени и благоустроени. Възстановени са и за изградени нови зони за отдих на гражданите. Възпитаници на учебни заведения в областта вече се радват на новоизградени и ремонтирани детски, спортни съоръжения и екокътове. Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура, навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, създаване на естетична и зелена среда за живот.