Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив приканва гражданите и бизнеса да използват възможностите за електронен документооборот и електронните административни услуги
18.11.2021

Във връзка с продължаващата епидемична обстановка на територията на Република България, Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) приканва гражданите и представителите на бизнеса да се възползват пълноценно от предлаганите електронни административни услуги.

В секция „Административни услуги“  в сайта на РИОСВ-Пловдив има връзка към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги, където е публикувана подробна информация за предоставяните от инспекцията електронни услуги. За всяка една от тях е разработена информация с описание какво представлява услугата, правното основание, на което се предоставя, стъпките, които се следват за заявяването ѝ, таксите и сроковете за предоставяне. Към съответната услуга са публикувани и  образци на формуляри, които могат да бъдат изтеглени от потребителите.

Екоинспекцията въведе и допълнителни мерки за ограничаване необходимостта от физическо присъствие в офисите на институцията при предоставяне на административни услуги. Те са въведени в институциите с цел да се  осигури възможност за изцяло безхартиен документооборот, като по този начин се спестява време и се намалява рискът за здравето. Обслужването на гражданите и фирмите може да се осъществява по електронен път чрез официалните електронни пощи на инспекцията: [email protected], както и чрез Системата за сигурно електронно връчване.

РИОСВ – Пловдив предлага чрез сайта си и уеб-базиран модул „Деловодна справка“, чрез който е достъпна проверка за статуса на преписки по заявените административни услуги. Уеб-деловодната справка е ефикасно средство за предоставяне на навременна информация на гражданите за резултата на обработка на документите им.  Всеки клиент, подал заявление за административна услуга (както по електронен, така и по административен път) получава входящ номер, персонален код и линк за достъп, чрез които би могъл да проследи статуса на документа в администрацията.

Бъдете здрави! Работете и общувайте лесно и безопасно!