Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив сезира Районната прокуратура за отказан достъп до производствен цех за проверка
16.11.2021

В Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) последните месеци са получавани неколкократно сигнали на „зеления телефон“, свързани с оплаквания от замърсяване на въздуха от комин, намиращ се на площадката на обект „Цех за производство и търговия с перилни и миещи препарати“, намиращ се в район „Северен“, гр. Пловдив. В тях гражданите, които са собственици на съседни жилищни имоти, информират, че задимяването обикновено се случва вечер или в почивните дни, като в обекта се изгарят различни отпадъци, от комина се емитира черен дим, отделят се сажди, усеща се неприятна миризма и се замърсява с различни полуизгорели материали.

Екоинспекцията е организирала и извършила проверка на място в съботен ден, в която са участвали и представители на сигналоподателите. При нея е  установено, че от цитирания в сигналите комин действително се емитира дим. Извършен е обход извън границите на обекта, тъй като достъп до него е отказан от охраната. Отказът за съдействие за проверка е повторен дори при пристигането на служители на РУ на МВР след потърсено от РИОСВ-Пловдив съдействие.

Проблеми с фирмата екоинспекцията е имала и при извършването на планова проверки по-рано през тази година, като отново им е бил отказан достъп до цеха.

РИОСВ-Пловдив среща трудности и при стартираните от нейна страна административнонаказателни действия. На управителя на фирмата са изпратени покани за съставяне на акт за установяване на административно нарушение, които се връщат като  „непотърсени“. Правен е опит за връчване и в присъствието на полицията. Миналата седмица в отсъствието му е съставен акт за неоказване на съдействие за извършване на проверка в нарушение на Закона за опазване на околната среда. Предстои издаване на наказателно постановление, като предвидената в закона санкция е от 2 000 до 20 000 лева.

Инспекцията е изпратила цялата документация от проверките до Районна прокуратура – Пловдив. Вече има издадено прокурорско разпореждане за възлагане на проверка. Тя трябва да се извърши от органите на полицията, като в нея ще бъдат включени и представители на екоинспекцията. Проверката трябва да се осъществи в рамките на месец, най-късно до началото на декември, като се предвижда извършване на действия, които ще допринесат за пълното и всестранно изясняване на случая от страна на наблюдаващия прокурор.

Припомняме, че съгласно чл.149, ал.1 от Закона за опазване на околната среда физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват незабавен достъп и да оказват съдействие на органите за всички обекти и територии за извършване на проверка, за измерване или за вземане на проби от настоящи или потенциални източници на замърсяване и/или увреждане на околната среда.