Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив сезира Районната прокуратура за отказан достъп до производствен цех за проверка
16.11.2021

В Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) последните месеци са получавани неколкократно сигнали на „зеления телефон“, свързани с оплаквания от замърсяване на въздуха от комин, намиращ се на площадката на обект „Цех за производство и търговия с перилни и миещи препарати“, намиращ се в район „Северен“, гр. Пловдив. В тях гражданите, които са собственици на съседни жилищни имоти, информират, че задимяването обикновено се случва вечер или в почивните дни, като в обекта се изгарят различни отпадъци, от комина се емитира черен дим, отделят се сажди, усеща се неприятна миризма и се замърсява с различни полуизгорели материали.

Екоинспекцията е организирала и извършила проверка на място в съботен ден, в която са участвали и представители на сигналоподателите. При нея е  установено, че от цитирания в сигналите комин действително се емитира дим. Извършен е обход извън границите на обекта, тъй като достъп до него е отказан от охраната. Отказът за съдействие за проверка е повторен дори при пристигането на служители на РУ на МВР след потърсено от РИОСВ-Пловдив съдействие.

Проблеми с фирмата екоинспекцията е имала и при извършването на планова проверки по-рано през тази година, като отново им е бил отказан достъп до цеха.

РИОСВ-Пловдив среща трудности и при стартираните от нейна страна административнонаказателни действия. На управителя на фирмата са изпратени покани за съставяне на акт за установяване на административно нарушение, които се връщат като  „непотърсени“. Правен е опит за връчване и в присъствието на полицията. Миналата седмица в отсъствието му е съставен акт за неоказване на съдействие за извършване на проверка в нарушение на Закона за опазване на околната среда. Предстои издаване на наказателно постановление, като предвидената в закона санкция е от 2 000 до 20 000 лева.

Инспекцията е изпратила цялата документация от проверките до Районна прокуратура – Пловдив. Вече има издадено прокурорско разпореждане за възлагане на проверка. Тя трябва да се извърши от органите на полицията, като в нея ще бъдат включени и представители на екоинспекцията. Проверката трябва да се осъществи в рамките на месец, най-късно до началото на декември, като се предвижда извършване на действия, които ще допринесат за пълното и всестранно изясняване на случая от страна на наблюдаващия прокурор.

Припомняме, че съгласно чл.149, ал.1 от Закона за опазване на околната среда физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват незабавен достъп и да оказват съдействие на органите за всички обекти и територии за извършване на проверка, за измерване или за вземане на проби от настоящи или потенциални източници на замърсяване и/или увреждане на околната среда.