Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив измерва качеството на въздуха в Белащица
11.11.2021

Днес, 11 ноември 2021 г., Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) съвместно с Регионалната лаборатория – Пловдив към ИАОС разположи пробовземно устройство и започна мониторинг на качеството на въздуха в с. Белащица, общ. Родопи. Поводът за това са зачестилите сигнали за запрашаване от дейността на кариерата над населеното място.

Апаратурата е разположена в двора на хотелски комплекс „Св. Георги“ в началото на селото откъм кариерите. Ще бъде следен показателят „фини прахови частици“ (ФПЧ10), като ще се използва стандартен гравиметричен метод с пробовземане върху филтър в продължение на 48 часа.

Мястото е съгласувано с кмета на селото, който е съдействал за организацията. При поставянето на техниката е поканен да присъства и представители на сигналоподателите, но са били възпрепятствани от участие. След приключване на измерванията и извършването на анализ, резултатите ще бъдат оповестени.