Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив измерва качеството на въздуха в Белащица
11.11.2021

Днес, 11 ноември 2021 г., Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) съвместно с Регионалната лаборатория – Пловдив към ИАОС разположи пробовземно устройство и започна мониторинг на качеството на въздуха в с. Белащица, общ. Родопи. Поводът за това са зачестилите сигнали за запрашаване от дейността на кариерата над населеното място.

Апаратурата е разположена в двора на хотелски комплекс „Св. Георги“ в началото на селото откъм кариерите. Ще бъде следен показателят „фини прахови частици“ (ФПЧ10), като ще се използва стандартен гравиметричен метод с пробовземане върху филтър в продължение на 48 часа.

Мястото е съгласувано с кмета на селото, който е съдействал за организацията. При поставянето на техниката е поканен да присъства и представители на сигналоподателите, но са били възпрепятствани от участие. След приключване на измерванията и извършването на анализ, резултатите ще бъдат оповестени.