Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив призовава операторите, осъществяващи дейности с отпадъци да използват НИСО за утвърждаване на работни листове
26.10.2021

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) призовава всички заинтересовани лица да използват Националната информационна система за отпадъците (НИСО) за въвеждане на работни листове вместо да ги внасят за утвърждаване физически в екоинспекцията.

 

Това ще улесни операторите, осъществяващи дейности с отпадъци предвид факта, че от 1 октомври 2021 г. попълването на отчетните книги по Закона за управление на отпадъците се извършва задължително по електронен път в НИСО съгласно влязлата в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.