Други
  2023
  юни (4)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

Експерти от РИОСВ-Пловдив започват мониторинг на популациите от блатно кокиче и кафява мечка в областта
01.04.2010

 

Оглед на находищата от блатно кокиче в Пловдивска област ще извърши в началото нао седмицата комисия, включваща експерти от РИОСВ-Пловдив, представители на Регионалното управление на горите в Пловдив, на общините Първомай и Калояново и  на Държавните лесничейства. Целта е да се установи състоянието на популациите на билката – брой на растенията в една туфа и брой на цветовете на стрък и дали находищата имат ресурсни възможности за експлоатация през настоящата година. Блатното кокиче е поставено под режим на опазване и регулирано ползване, съгласно Закона за биологичното разнообразие. В Пловдивска област находищата на билката са край първомайските села Виница и Градина, което е най-голямо, и край село Черноземен, Калояновска община. Те са обявени за защитени местности.

През идната седмица ще се проведе и мониторинг на кафявата мечка на територията на Пловдивска област. Целта му е да установи тенденциите в числеността и разпространението на мечките в Родопите. Събират се биологични проби от животните за ДНК анализ, който ще актуализира данните за броя на мечките и структурата на популацията им.

Мониторингът на кафявата мечка се провежда в цялата страна всяка година по два пъти – пролет и есен,  според методиките на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Предварително изготвени маршрути се посещават от експерти от РИОСВ, МОСВ и МЗХ.

Експерти от РИОСВ-Пловдив ще обхождат маршрути в Родопите.