Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти от РИОСВ-Пловдив започват мониторинг на популациите от блатно кокиче и кафява мечка в областта
01.04.2010

 

Оглед на находищата от блатно кокиче в Пловдивска област ще извърши в началото нао седмицата комисия, включваща експерти от РИОСВ-Пловдив, представители на Регионалното управление на горите в Пловдив, на общините Първомай и Калояново и  на Държавните лесничейства. Целта е да се установи състоянието на популациите на билката – брой на растенията в една туфа и брой на цветовете на стрък и дали находищата имат ресурсни възможности за експлоатация през настоящата година. Блатното кокиче е поставено под режим на опазване и регулирано ползване, съгласно Закона за биологичното разнообразие. В Пловдивска област находищата на билката са край първомайските села Виница и Градина, което е най-голямо, и край село Черноземен, Калояновска община. Те са обявени за защитени местности.

През идната седмица ще се проведе и мониторинг на кафявата мечка на територията на Пловдивска област. Целта му е да установи тенденциите в числеността и разпространението на мечките в Родопите. Събират се биологични проби от животните за ДНК анализ, който ще актуализира данните за броя на мечките и структурата на популацията им.

Мониторингът на кафявата мечка се провежда в цялата страна всяка година по два пъти – пролет и есен,  според методиките на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Предварително изготвени маршрути се посещават от експерти от РИОСВ, МОСВ и МЗХ.

Експерти от РИОСВ-Пловдив ще обхождат маршрути в Родопите.