Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив провери река Розовска край Зелениково след информация, че водата е оцветена
25.10.2021

 Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив) сформира екип от експерти на институцията и представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионална лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда, който извърши проверка на река Розовска (Гюл дере, Рахманлийска) край с. Зелениково, община Брезово. Институцията се самосезира от публикация и видеоматериал в пловдивски сайт, от които се вижда, че водата в реката тече с наситеносин цвят.

 

Екоекспертите идентифицираха източника на оцветяването. Това е цех за растителни екстракти и етерични масла, намиращо се в селото. Установи се, че при измиване на реактор след производство на ескулин (природен продукт, представляващ екстракт от кори от ясен) служител не е затворил източващ кран на реактора и в канализацията за дъждовни води е изтекла промивна вода, примесена с ескулин. При попадането й в реката това е довело до оцветяване на водата в син цвят. Аварията се е случила на 22 октомври в около 15 часа, като изтичането е било с времетраене около 15 минути, а изтеклото количество – между 300 и 500 литра. При осъществения контрол на предприятието експертите са установили, че за ползването на воден обект с цел заустване на охлаждащи води предприятието не притежава действащо разрешително съгласно Закона за водите.

Направен е и обход на реката в района на обекта, при който е установено, че към момента водата е видимо бистра и без оцветяване. Не са налични мъртви риби и водни организми. Взети са водни проби от няколко места, които ще бъдат изследвани.

Във  връзка с направените констатации срещу дружеството ще бъдат предприети административнонаказателни действия.