Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

За началото на отоплителния сезон РИОСВ – Пловдив проведе открит урок за чистотата на въздуха
14.10.2021

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив и Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС поканиха учениците от 4 „б“ клас на СУ „Паисий Хилендарски“ с ръководител г-жа Бечковска на открит урок в автоматичната измервателна станция (АИС) за качеството на атмосферния въздух „Каменица“.

Експерти от двете институции запознаха по подходящ начин малчуганите с проблемите пред чистотата на въздуха в град Пловдив, основните източници на замърсяване и какво зависи от всички нас, за да се справим с него. Те научиха, че прахът е основният замърсител на въздуха, а през отоплителния сезон главен източник на прахови частици е изгарянето на твърди и течни горива в бита.

Малчуганите разгледаха апаратурата, с която разполага автоматичната станция и работата ѝ в реално време, разбраха кои показатели се следят ежедневно. В края на открития урок експертите „изпитаха“ децата за наученото, а те обещаха, че ще го споделят със семействата, приятелите и близките си и ще им препоръчат да използват по-екологосъобразен начин на придвижване от автомобилите.

РИОСВ-Пловдив неслучайно организира инициативата през октомври – първият месец от отоплителния сезон. Чрез нея екоинспекцията цели да заостри общественото внимание към проблемите на чистотата на въздуха в града и да насърчи отговорното поведение и прилагането на устойчиви практики от страна на гражданите, бизнеса и институциите за подобряване качеството на въздуха през предстоящия зимен период. Измерванията на съдържанието на фини прахови частици в атмосферата показват, че за периода октомври-март превишенията на нормите за чистотата на въздуха са значително повече от тези в периода април-септември, което доказва силното влияние на битовото горене през този период.

Събитието се проведе на открито при спазване на  противоепидемичните мерки.