Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив отличи проекти на студенти и млади учени, участници в научната конференция „Екологията – начин на мислене“
11.10.2021

 Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) подкрепи тринадесетото издание на „Екологията – начин на мислене“ - научна конференция за студенти и млади учени, която се проведе на 9 октомври 2021 г. в гр. Пловдив.

Петнадесет млади лектори представиха своите първи научни изследвания. РИОСВ-Пловдив избра четири от проектите, засягащи актуални за пловдивската екоинспекция теми и отличи всеки от авторите им с грамота и книга.

Участниците в конференцията имаха удоволствието да разгледат изложба от най-добрите снимки, отличени в съпътстващия студентски фотоконкурс на тема „Природата в кадър“, уловили красотата на българската природа.

Конференцията се провежда от катедра „Екология и опазване на околната среда“ към Биологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Екологичен студентски екип за творческо развитие и академични постижения „Есетра“ и Студентския съвет на висшето учебно заведение. Целта й е да предостави възможност на студенти, докторанти и млади учени да представят своите научни и научно-популярни разработки в различните области на екологията. Пълният текст на изследванията ще бъде отпечатан в специализиран сборник с доклади.

Ето и отличените от РИОСВ-Пловдив проекти и млади автори:

1.    Проект „Компостирането – същност и роля в опазването на околната среда“ с автор Ваня Попова, докторант "Екология и опазване на екосистемите" в Аграрен университет - Пловдив;

2.    Проект „Някои екосистемни услуги, предоставяни от зелената система на гр. Пловдив“ с автор Ивелина Грудева, студент IV курс, специалност “Биология с екотуризъм”, ПУ „Паисий Хилендарски“ – филиал Смолян;

3.    Проект „Анкетно проучване сред жителите на гр. Пловдив относно екологизиране на битовото отопление“ с автор Десислава Шишкова, специалност „Екология и ООС“, Аграрен университет – Пловдив;

4.    Проект „Преходът към зелена икономика и постигане на устойчиво управление на отпадъците“ с автор Меги Дакова, докторант „Икономика и управление“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.

 Програма на конференцията